AankoopmakelaarAankoop van een woning
De aankoop van een woning is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Wanneer u nog geen gesprek heeft gehad met een hypotheekadviseur zijn wij u graag van dienst en regelen wij een afspraak voor u. Heeft u wel een gesprek gehad dan weet u wat het maximumbedrag is dat u kunt lenen op basis van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. En als u inmiddels een woning op het oog heeft en bekeken heeft zijn wij u graag van dienst. Wij regelen voor u de bouwkundige keuring en het taxatierapport voor de financiering van de aankoop. Het vaste tarief is € 1.238,84 excl. BTW.

Wij gaan met u mee om de door u uitgezochte woning te bekijken, de waarde te bepalen en de onderhandelingen te voeren, als u besluit over te gaan tot aankoop van een woning. U betaalt slechts bij daadwerkelijke aankoop via de notaris tegen een zeer scherp tarief!

Voordelen van een persoonlijke aankoopmakelaar
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de makelaar die aanwezig is bij de bezichtiging van een woning een neutrale persoon is die optreedt voor beide partijen, dus zowel voor koper als verkoper. Niets is minder waar. De ingeschakelde makelaar dient primair de belangen van de verkoper, zijn opdrachtgever. Als u uw eigen aankoopmakelaar inschakelt staat uw belang bij ons voorop.

De achtergrond van uw persoonlijke aankoopmakelaar
Uw aankoopmakelaar is deskundig en heeft kennis van de woningmarkt. Hij is niet alleen gediplomeerd in praktijk en theorie, maar ook gecertificeerd en heeft de titel Register Makelaar-Taxateur onroerende zaken (RMT). Bovendien is de aankoopmakelaar aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging VastgoedPro en aangesloten bij de geschillencommissie. Een extra garantie voor u als consument.

De betekenis van uw persoonlijke makelaar
Uw aankoopmakelaar onderhandelt stevig voor u want hij heeft er belang bij de woning tegen de gunstigst mogelijke prijs voor u aan te kopen. Daarvoor is het eerst nodig een reële waarde te bepalen. De aankoopmakelaar onderzoekt de bouwkundige, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten. Er wordt onder meer gekeken naar zaken als onderhoud, gebreken, eigendom, erfpacht, aanschrijvingen, erfdienstbaarheden, bestemmingsplan en rechten en plichten in het geval van een vereniging van eigenaren.

Taxatierapport
Aangezien uw aankoopmakelaar betrokken is bij de aankoop dient een taxatierapport ten behoeve van de financiering opgesteld te worden door een onafhankelijke partij. Wij zorgen ervoor dat u een taxatierapport ontvangt dat voldoet aan alle eisen: een gevalideerd taxatierapport waarmee u terecht kunt bij alle geldverstrekkers in Nederland.

Bouwkundig rapport
Zodra er een (mondelinge) koopovereenkomst is gesloten, laat uw aankoopmakelaar in uw opdracht in ieder geval een bouwkundig rapport opstellen als de woning ouder dan 10 jaar is. Dit rapport geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de door u aan te kopen woning.

Koopakte
De koopovereenkomst met hetgeen afgesproken is door partijen dient schriftelijk te worden vastgelegd. In de overeenkomst worden onder meer opgenomen: koopsom, transportdatum, ontbindende voorwaarden financiering, huisvestingsvergunning, bouwkundig rapport, 3 dagen bedenktijd en notariskeuze. Het is gebruikelijk dat de namens de verkoper optredende makelaar de koopovereenkomst opstelt. Uw aankoopmakelaar controleert deze overeenkomst. Als de verkoper geen makelaar in de arm heeft genomen stelt uw aankoopmakelaar de koopovereenkomst voor partijen op.

Hypotheek
Wanneer u nog geen gesprek heeft gehad met een adviseur brengen wij u in contact met een onafhankelijke deskundige hypotheekadviseur, die alle mogelijkheden voor u zal nagaan en bespreken. Ook een eventuele aanvraag voor subsidie of Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal de revue passeren. U beslist uiteindelijk welke offerte voor u interessant is en met welke geldverstrekker u in zee wenst te gaan.

Notaris
Uw aankoopmakelaar adviseert u een goede en voordelige notaris. De notaris stelt de transportakte op aan de hand van de gegevens die uw aankoopmakelaar heeft aangeleverd. De transportakte en de eindafrekening van de notaris worden door ons gecontroleerd.

Algemene voorwaarden en tarieven
Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en onze tarieven van toepassing*.
Uw aankoopmakelaar stelt een bemiddelingsopdracht op waarin de voorwaarden en tarieven helder worden vastgelegd.
Zo weet u duidelijk van tevoren waar u aan toe bent.

Het tarief bij aankooponderhandeling door onze aankoopmakelaar bij een gerichte aankoop bedraagt € 1.238,84 excl. 21 % BTW. Wij zullen ons inspannen voor een goed onderhandelingsresultaat. Al deze werkzaamheden kosten tijd en geld. Het is daarom redelijk dat de aankooponderhandelaar naast het vaste tarief beloond wordt met een bonus bij goed resultaat. Wij rekenen 10 % over het verschil tussen vraagprijs en koopsom. Hoe meer er namelijk van de vraagprijs af gaat des te beter voor u en voor ons. Krijgen wij niets van de prijs af dan betaalt u niets extra. Eerlijk en transparant vinden wij. De factuur wordt voldaan via de notaris.

Contact
Wilt u ons inschakelen als uw persoonlijke aankoopmakelaar of hebt u nog vragen? Vul dan ons formulier in. Uw aankoopmakelaar neemt dan contact met u op.