De taxatie door erkend taxateur

De waarde van een woning is belangrijk voor een koper, verkoper, hypotheek geldverstrekker, verzekering, overheid en belastingdienst. Een deskundige die bij uitstek die waarde objectief kan bepalen is de gediplomeerde en erkende Register Makelaar-Taxateur onroerende zaken (RMT).Uw makelaar-taxateur zal allereerst vragen waarom u een taxatie wilt laten verrichten.

Een taxatie kunt u om verschillende redenen nodig hebben.
  • U wilt in aanmerking komen voor een financiering in verband met aankoop, verkoop of oversluiting van de hypotheek.
  • U heeft behoefte aan advies in verband met een beslissing inzake de  aankoop of  verkoop van een woning.
  • U wilt weten wat de waarde van uw woning is volgens de Wet Onroerende Zaken (WOZ).
  • U heeft te maken met een boedelscheiding.
  • U wilt uw woning laten verzekeren.

Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. U kunt de volgende soorten waarden tegenkomen:
  • Onderhandse verkoopwaarde: tegenwoordig genoemd: de Marktwaarde, dit is de waarde vrij van huur en gebruik. Deze waarde is ook van belang bij het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie (NHG). 
  • De Marktwaarde voor en na verbouwing in het geval u een verbouwing wilt financieren en laten uitvoeren.
  • Executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop; nodig als u een hypotheek wilt afsluiten.
  • Herbouwwaarde: de kosten van een nieuwe, gelijkwaardige woning na bijvoorbeeld brand; nodig als u een opstalverzekering wilt afsluiten.
  • Waarde in het economische verkeer: gevraagd door de belastingdienst voor de bepaling van onder andere de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait aan de hand van de WOZ.

Bij een taxatie dient u het eigendomsbewijs, en zo mogelijk een plattegrond of tekening gereed te hebben.
In het geval van een verbouwing geeft u een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en de hiermee gepaard gaande kosten. Ook kunt u de taxateur een kopie van de offerte van de aannemer verstrekken.
De taxateur let op de volgende aspecten: de staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte, de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit ervan, de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen, de juridische aspecten ten aanzien van de woning en de grond, de ligging en de omgeving van de woning.

Verder informeert hij meestal bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verricht hij een kadastraal onderzoek om zijn gegevens met die van het Kadaster te vergelijken. Ook belangrijk is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod.
Uw taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport. Verschillende taxateurs kunnen een verschillende taxatie geven, omdat het om schattingen gaat. Binnen bepaalde marges mogen de taxaties daarom van elkaar afwijken.

Voor diverse belastingheffingen wil de overheid de waarde van uw woning weten, onder andere voor het eigenwoningforfait. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepaling eenduidig verlopen. Een vastgestelde waarde geldt momenteel voor 1 jaar. De door de gemeente aangestelde taxateur gaat altijd uit van de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik: de hoogste waarde, namelijk de Marktwaarde.
Als eigenaar kunt u inzage krijgen in het taxatierapport en de beoordelingscriteria. Bent u het niet eens met de taxatie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen en een contra-expertise door uw Register makelaar-taxateur laten uitvoeren.