Werkwijze

Werkwijze
  • U geeft via het contactformulier uw gegevens door.
  • Wij proberen nog dezelfde dag telefonisch of per email contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak voor de taxatie.
  • Met de taxatie opname is ongeveer een half uur gemoeid.
  • De volgende stukken hebben wij nodig per email en in PDF formaat: het eigendomsbewijs. Bij appartementen ook nog: meest recente notulen, balans, exploitatieoverzicht, meerjarenonderhoudsplanning, periodieke en eenmalige bijdragen alsmede overige belangrijke stukken zoals erfpacht, akte van splitsing,WOZ.
  • Kosten voor het eventueel noodzakelijk opvragen van akten e.d. worden doorberekend.
  • U ontvangt van ons een papieren taxatierapport of een registratienummer in het geval van een gevalideerde taxatierapport, waarmee het taxatierapport digitaal ter inzage is voor u, uw tussenpersoon en de geldverstrekker.  
  • Een extra papieren taxatierapport kan worden verzonden tegen een meerprijs van € 18,- euro.   
  • Verwerkingstijd ca. 7 dagen. 
  • Tegen meerprijs van € 50,- kan een spoedtaxatie worden verricht. Opname, uitwerking van het rapport en ter validatie aanbieden vinden dan binnen 3 werkdagen plaats.
  • De betalingstermijn is strikt 8 dagen na factuurdatum. Voor een betalingsherinnering moeten wij € 25,00 aan administratiekosten in rekening brengen.

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gaan altijd zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Meer hierover leest u in ons privacybeleid.